Chương trình sinh hoạt chuyên môn

Chương trình sinh hoạt chuyên môn
–         Thời gian: 14:00-16:00 ngày thứ Năm 07/7/2016
–         Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và qua zoom (ID zoom: 634-102-5953)
–         Chủ trì: BGĐ bệnh viện
–         Nội dung:
1.      CHẨN ĐOÁN XƠ HÓA GAN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ CHỦ MÔ GAN MẠN
Báo cáo viên: BSCKII Lâm Võ Hùng
2.      Chỉ định ERCP
Báo cáo viên: BS Huỳnh Tuyền Khanh
(ID zoom: 634-102-5953)
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)