Chương trình sinh hoạt chuyên môn

– Thời gian: 14:00-16:00 ngày thứ Năm 21/7/2016
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chủ trì: BGĐ bệnh viện
– Khoa phụ trách: Nội thận
– Nội dung:
1. Thẩm phân phúc mạc
Báo cáo viên: ThS.BS Huỳnh Trinh Trí
2. Tổng kết 6 tháng đầu năm lọc màng bụng
Báo cáo viên: BS.CKI Lữ Công Trung.

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)