Chương trình huấn luyện máy thở puritan-bennett 840 dành cho bác sĩ

Đào tạo chủ yếu cho các Khoa: CC, ICU, PTGM, Lao và các Khoa có nhu cầu và các bệnh viện khác trong tỉnh
Đăng ký qua phòng QLCL-CĐT
Cấp chứng chỉ đào tạo liên tục
Rất mong các Khoa có máy thở quan tâm

Chương trình huấn luyện máy thở

Puritan-Bennett 840 dành cho Bác sĩ

Địa điểm:                   BV Đa khoa Trung Tâm An Giang

Thời gian:                  Từ ngày 05-06/08/2016

Đơn vị tổ chức:          Văn phòng đại diện Công ty Covidien và Công ty TNHH Đức Nguyễn

Giờ Đề tài GV hướng dẫn
Ngày 1
08:00 – 08:15 Khai mạc – Pretest Cty Đức Nguyễn
08:15 – 09:00 Cấu tạo máy thở tổng quát Bs. Thanh Tuấn
09:00 – 10:00 Các tính năng máy thở PB 840 – Chạy SST Bs. Thanh Tuấn
10:00 – 10:15 Giải lao
10:15 – 11:30 Các mode thở cơ bản

Cài đặt bệnh nhân thở máy mode A/C: VC, PC và VC+

Bs. Thanh Tuấn
Ăn trưa
13:00 – 14:45 Cài đặt bệnh nhân thở máy mode A/C: PS và SIMV

Apnea ventilation

Bs. Thanh Tuấn

 

14:45 – 15:00 Giải lao
15:00 – 17:00 Cài đặt ban đầu tùy theo bệnh lý Bs. Thanh Tuấn
Ngày 2
08:00 – 09:30 Theo dõi BN thở máy Bs. Thanh Tuấn
09:30 – 10:15 Xử trí báo động Bs. Thanh Tuấn
10:15 – 10:30 Giải lao
10:30 – 11:30 Điều chỉnh PaCO2 theo kết quả khí máu động mạch Bs. Thanh Tuấn
Ăn trưa
13:00 – 14:00 Điều chỉnh PaO2 theo kết quả khí máu động mạch

Thủ thuật huy động phế nang

Bs. Thanh Tuấn

 

14:00 – 14:45 Cai thở máy và các nguyên nhân thất bại Bs. Thanh Tuấn
14:45 – 15:00 Giải lao
15:00 – 16:00 Chăm sóc bệnh nhân thở máy Bs. Thanh Tuấn
16:00 – 16:30 Post-test
16:30 – 17:00 Tổng kết lớp học Ban Tổ chức

Chương trình huấn luyện máy thở 840 – An Giang 08-2016

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)