Chương trình cme của bs hoàng tuấn – mỹ

Thời gian: 10:00 thứ Sáu ngày 09/9/2016
– Địa điểm: Hội trường giao ban, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (nhiều đầu cầu)
– Chuyên đề: Sống lành mạnh ( Healthy Life)
– Báo cáo viên:                                        Hoàng Tuấn, M.D.
                                                        Diplomate in Internal Medicine
                      Clinical Assistant Professor of Internal Medicine, USA
-Báo cáo qua zoom, ID Meeting: 3211101259
– Thành phần tham dự: Tất cả nhân viên bệnh viện quan tâm đề tài.
Đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện cho nhân viên tham gia.
Bs Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)