Chương trình cme của bs hoàng tuấn – mỹ

Thời gian: 10:00 thứ Sáu ngày 09/9/2016
– Địa điểm: Hội trường giao ban, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (nhiều đầu cầu)
– Chuyên đề: Sống lành mạnh ( Healthy Life)
– Báo cáo viên:                                        Hoàng Tuấn, M.D.
                                                        Diplomate in Internal Medicine
                      Clinical Assistant Professor of Internal Medicine, USA
-Báo cáo qua zoom, ID Meeting: 3211101259
– Thành phần tham dự: Tất cả nhân viên bệnh viện quan tâm đề tài.
Đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện cho nhân viên tham gia.
Bs Trung