Chỉ định thay thế kim luồn dựa theo chỉ định lâm sàng so với thường qui

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD007798.

Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters.

Webster JOsborne SRickard CHall J. Source: Centre for Clinical Nursing, Royal Brisbane and Women’s Hospital, Level 2, Building 34, Butterfield Street, Herston, QLD, Australia, 4029

Đặt vấn đề: Theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh (CDC) các catheter tĩnh mạch ngoại biên (kim luồn) được thay thế mỗi 72 – 96 giờ. Thay thế thường qui để giảm nguy cơ viêm tĩnh mạch và nhiễm khuẩn huyết. Đặt kim luồn làm khó chịu cho bệnh nhân và thay thế có thể là không cần thiết nếu nó vẫn còn chức năng và không có dấu hiệu của tình trạng viêm. Chi phí liên quan với thay thế kim luồn thường qui có thể là đáng kể.

Mục tiêu: Để đánh giá ảnh hưởng của thay kim luồn tĩnh mạch ngoại biên (IV) khi có chỉ định lâm sàng so với thay thế thường qui.

Chiến lược tìm kiếm: Tìm kiếm đăng ký chuyên ngành của nhóm Cochrane Peripheral Vascular Diseases (tháng 10 năm 2009) và Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (tìm kiếm cuối cùng tháng 4/2009). Chúng tôi cũng tìm MEDLINE (tìm kiếm sau cùng tháng 10 năm 2009).

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh việc thay kim luồn thường xuyên  so với nhóm chỉ thay kim luồn khi có chỉ định lâm sàng trên bệnh nhân được truyền dịch liên tục hoặc ngắt quảng tại bệnh viện hoặc tại nhà.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Ba tác giả độc lập đánh giá chất lượng thử nghiệm và trích xuất dữ liệu.

Kết quả chính: Trong năm thử nghiệm (3408 người tham gia), nhóm thay kim luồn theo chỉ định lâm sàng  giảm nguy cơ du khuẩn huyết (bacteremia) 44% (0,2 so với 0,4%) nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (tỉ số chênh OR= 0,57; khoảng tin cậy 95% (KTC) 0,17- 1,94; p = 0,37). Viêm tĩnh mạch được đánh giá trong sáu thử nghiệm (3455 bệnh nhân), sự gia tăng viêm tĩnh mạch không đáng kể trong nhóm chỉ định lâm sàng (9% so với 7,2%); OR là 1,24 (KTC 95% ; 0,97 – 1,60; p = 0,09). Chúng tôi cũng đo viêm tĩnh mạch trên 1000 ngày bằng cách sử dụng dữ liệu từ năm thử nghiệm, (8779 ngày-catheter). Không có sự khác biệt thống kê về tỷ lệ mắc viêm tĩnh mạch trên 1.000 ngày sử dụng kim luồn (1,6 trường hợp trên 1.000 ngày trong nhóm chỉ định lâm sàng so với 1,5 trường hợp trên 1.000 ngày trong nhóm thay thế kim luồn thường qui). Tỉ số chênh OR gộp là 1,04 (KTC 95%  0,81 đến 1,32 p = 0,77). Trong hai thử nghiệm có tính chi phí (961 bệnh nhân) thì chi phí kim luồn giảm đáng kể ở nhóm theo chỉ định lâm sàng (sự khác biệt trung bình (MD) -6,21; KTC 95% -9,32 đến -3,11; p = <0,000).

Kết luận của tác giả: Tổng quan cho thấy không có bằng chứng thuyết phục về lợi ích trong việc thay kim luồn mỗi 72 đến 96 giờ. Do đó, các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể xem xét việc thay đổi chính sách theo đó kim luồn chỉ được thay khi có chỉ định lâm sàng. Điều này sẽ  tiết kiệm đáng kể chi phí và làm hài lòng người bệnh; họ cũng tránh được sự đau đớn không cần thiết khi phải thay kim luồn.

Người dịch: BS Trung (khoa ICU) và DS Phát (AstraZeneca)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)