Chèn bóng sonde foley và prostaglandin tại chỗ làm mở cổ tử cung và khởi phát chuyển dạ: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Foley catheter balloon vs locally applied prostaglandins for cervical ripening and labor induction: a systematic review and meta analysis.

Am J Obstet Gynecol. 2010 Nov;203(5):418-29.

Vaknin ZKurzweil YSherman D.

Department of Obstetrics and Gynecology,AssafHarofehMedicalCenter,Zerifin,Israel.

Chúng tôi thực hiện phân tích tổng hợp nhằm so sánh hiệu quả và độ an toàn của chèn bóng sonde foley và prostaglandin tại chổ nhằm gây mở cổ tử cung (CTC) và khởi phát chuyển dạ ở tam cá nguyệt thứ ba thai kỳ.

27 nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng (từ 1966 – 2008; với 3532 trường hợp) được chọn từ MEDLINE, EMBASE và CENTRAL. Khác biệt không có ý nghĩa giữa chèn bóng sonde foley và prostaglandin tại chổ trong tỷ lệ mổ lấy thai. Prostaglandin tại chổ tăng nguy cơ cơn gò cường tính (P = 0.001). Chèn bóng sonde foley thì tăng có ý nghĩa nhu cầu sử dụng thêm oxytocin để kích thích chuyển dạ (P = 0.0002). Prostaglandin  E2 tại CTC thì kém hiệu quả hơn (P = 0.04), và prostaglandin E1 đặt âm đạo thì tăng có ý nghĩa nguy cơ  cơn gò cường tính (P < 0.0001) và nước ối có phân su (P = 0.04).

Chúng tôi kết luận chèn bóng sonde foley và prostaglandin tại chổ  có kết quả tương tự nhau về tỷ lệ mổ lấy thai, chèn bóng sonde foley thì tăng nhu cầu sử dụng oxytocin để kích thích chuyển dạ và prostaglandin tại chổ thì tăng nguy cơ cơn gò tử cung bất thường.

Người dịch : Bs Phong – Khoa Sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)