Chế độ điều trị bệnh lao ít hơn sáu tháng

Regimens of less than six months for treating tuberculosis.
Author: Gelband, Hellen

Source:Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2009

Bối cảnh: WHO khuyến cáo điều trị 6 tháng trong các chương trình lao.

Mục tiêu: Mục đích của của khảo sát này là đánh giá hiệu quả của chế độ điều trị lao ngắn hơn 6 tháng so với chế độ điều trị lao tiến triển dài hơn.

Chiến lược tìm kiếm: MEDLINE năm 1955 đến tháng 10 năm 2005, Thư mục chuyên ngành truyền nhiễm trên Cochrane, các tổng quan hiện có, và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này. Ngày của các tìm kiếm gần nhất: tháng 5 năm 2004.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các công trình nghiên ngẫu nhiên so sánh chế độ 2 hay nhiều thuốc lao, trong đó có ít nhất một chế độ ngắn hơn 6 tháng và đã được so sánh với ít nhất một chế độ dài hơn, ở bất kỳ bệnh nhân mắc lao tiến triển.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Một nhà khảo sát rút ra dữ liệu và đánh giá chất lượng nghiên cứu.

Kết quả chính: Bảy trong 9 nghiên cứu so sánh giữa điều trị ngắn hơn 6 tháng (phạm vi: 2-5 tháng) so với điều trị dài hơn được đưa vào. Khoảng 2.200 bệnh nhân chế độ điều trị ngắn và khoảng 1.900 bệnh nhân chế độ điều trị dài hơn (nhóm mẫu so sánh được sử dụng nhiều hơn một lần ở chế độ điều trị ngắn, trong hai nghiên cứu).

Tỷ lệ tái phát cao hơn ở chế độ điều trị có thời gian ngắn hơn, bất kể thực hiện  so sánh, mặc dù tương đối thấp. Các kết quả tốt hơn đáng kể ở các nhóm điều trị dài trong phân tích tổng hợp giữa điều trị 2, 3 và 4 tháng so với điều trị dài hơn (Peto OR = 6,1 KTC 95% CI 2.19,17.01, 3,67 [2.42,5.58], 3,64 [1,71 , 7,75] nhưng không thấy tốt hơn trong 1 nghiên cứu 7 tháng so với 5 tháng điều trị (Peto OR = 2,24 [0.90,5.59].

Tỷ lệ tái phát sau một năm hay dài hơn ở chế độ điều trị dài khoảng từ 0-7%, và trong điều trị ngắn khoảng 1-9% trong 8 nghiên cứu và 18% tái phát trong một nghiên cứu còn lại.

Có ít hay không có sự khác biệt về tỷ lệ tác dụng phụ hoặc độc tính cần phải thay đổi chế độ điều trị hay gián đoạn điều trị. Hiệu quả tiệt trùng khi kết thúc  điều trị thay đổi ít trong các điều trị, không cung cấp được giá trị tiên đoán về tỷ lệ tái phát. Ít hay không có tử vong đã được báo cáo trong các NC do vậy không thể so sánh kết cục này giữa 2 chế độ điều trị ngắn và dài hạn.

Kết luận của tác giả: Chế độ điều trị dài (ít nhất 6 tháng) tỷ lệ thành công cao hơn ở những bệnh nhân lao tiến triển, nhưng sự khác biệt là nhỏ. Trong hoàn cảnh ở những nơi mà sự tuân thủ điều trị là vấn đề quan trọng, và chế độ điều trị ngắn hơn có thể cải thiện sự tuân thủ, những khác biệt này không thể là chứng cứ. Trong điều kiện chương trình, sự so sánh điều trị ngắn hơn 6 tháng với dài hơn 6 tháng sẽ cần để xác định điều này.

Người dịch: BS Viên, khoa Lao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)