Chế độ ăn nhiều đạm và huyết áp: một phân tích tổng hợp các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên

Am J Epidemiol. 2012 Oct 1;176 Suppl 7:S27-43. 

Dietary protein intake and blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Rebholz CMFriedman EEPowers LJArroyave WDHe JKelly TN.

Source:Department of Epidemiology, School of Public Health and Tropical Medicine, Tulane University, New Orleans, LA 70112, USA.

 

Các tác giả đã tiến hành một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên để đánh giá sự kết hợp giữa chế độ ăn nhiều đạm và huyết áp (HA). Tổng hợp các bài báo xuất bản trước 4/2011, các tác giả tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử, các tài liệu tham khảo, và tham khảo ý kiến các chuên gia thuộc lĩnh vực này.

 

Có 40 nghiên cứu (3.277 người tham gia) đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và được thu nhận. Sử dụng bảng thu thập chuẩn, 2 nhà nghiên cứu độc lấy dữ liệu, đánh giá  về thiết kế nghiên cứu, đặc điểm người tham gia, và kết cục điều trị. Sự khác biệt được đáng giá bằng cách gộp các nghiên cứu, sử dụng mô hình ảnh hưởng biến thiên (random-effects models).

So với chất bột (carbohydrate), chế độ ăn giàu đạm (protein) làm giảm đáng kể huyết áp tâm thu trung bình -1,76 mm Hg (khoảng tin cậy 95%: -2,33, -1,20), và giảm huyết áp tâm trương -1,15 mm Hg ( KTC 95% : – 1,59, -0,71) (cả hai P <0,001). Cả hai dạng đạm thực vật và đạm động vật đều liên quan với sự thay đổi huyết áp. Đối với đạm thực vật mức độ giảm HA tâm thu: -2,27 mm Hg (KTC 95% : -3,36, -1,18) và HA tâm trương: -2,54 mm Hg (KTC 95%: -3,55, -1,53) (cả hai P <0,001), còn đạm động vật mức độ giảm HA tâm thu:  -1,26 mm Hg (KTC 95%: -2,26, -0,26) và HA tâm trương: -0,95 mm Hg (KTC 95% : -1,72, -0,19), (cả hai P = 0,014). Khi so sánh giữa đạm thực vất và động vật thì mức độ giảm HA không khác nhau đáng kể.

Những phát hiện này cho thấy nếu thay thế chế độ ăn nhiều chất bột (carbohydrate) bằng chế độ ăn nhiều đạm có thể góp phần quan trọng để phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)