Chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa dưới cấp: một tổng quan hệ thống

Diagnostic and therapeutic treatment modalities for acute lower gastrointestinal bleeding: a systematic review.

Oakland K1Isherwood J2Lahiff C3Goldsmith P4Desborough M1Colman KS1Guy R5Uberoi R6Murphy MF1East JE3Hopewell S7Jairath V8,9.

Endosc Int Open. 2017 Oct;5(10):E959-E973. doi: 10.1055/s-0043-117958. Epub 2017 Sep 29.

Tóm tắt

TỔNG QUAN VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Khảo sát xuất huyết tiêu hóa dưới (LGIB) bao gồm nội soi ống mềm đến đại tràng sigma, nội soi đại tràng, chụp cắt lớp vi tính cản quang (CTA) và chụp mạch máu. Tất cả được trực tiếp điều trị nội soi, xạ trị hoặc phẫu thuật mặc dù tác dụng tối ưu chưa được biết. Mục đích của nghiên cứu này là xác định lợi ích trong chẩn đoán và điều trị của nội soi, CTA và chụp mạch máu trong xử trí LGIB, và ảnh hưởng đối với việc chảy máu tái phát, truyền máu và thời gian nằm viện.

CHỌN BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP:

Tìm kiếm hệ thống của MEDLINE, PubMed, EMBASE, và CENTRAL đã được tiến hành để xác định các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) và những nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên (NRSIs) được công bố giữa năm 2000 và 12 tháng 11 năm 2015 ở những bệnh nhân nhập viện với xuất huyết tiêu hóa dưới (LGIB). Các phân tích gộp riêng biệt đã được tiến hành, được trình bày dưới dạng tỉ số odd (ORs) hoặc tỉ số nguy cơ (RR) với khoảng tin cậy 95% (KTC).

KẾT QUẢ:

Hai RCT và 13 NRSI đã được đưa vào, trong đó không có thăm dò nội soi mềm đến đại tràng sigma hoặc so sánh điều trị nội soi với thuyên tắc mạch, hoặc khảo sát thời gian CTA hoặc chụp mạch máu. Hai NRSIs (57 – 223 người) so sánh nội soi đại tràng và CTA không đủ chất lượng để tổng hợp nhưng cho thấy không có sự khác biệt về lợi ích chẩn đoán giữa hai can thiệp. Một RCT và 4 NRSIs (779 người) so sánh nội soi đại tràng sớm (<24 giờ) với nội soi đại tràng muộn; phân tích gộp của NRSI đã cho thấy nội soi đại tràng sớm có lợi hơn trong chẩn đoán và điều trị (OR 1,86, KTC 95% 1,12 đến 2,86, p = 0,004 và OR 3,08, KTC 95% 1,93 đến 4,90, p <0,001, theo trình tự) và giảm số ngày nằm viện (khác biệt trung bình 2,64 ngày, KTC 95% 1,54 đến 3,73), nhưng không có sự khác biệt trong truyền máu hoặc chảy máu tái phát.

KẾT LUẬN:

Trong xuất huyết tiêu hóa dưới (LGIB) có rất ít bằng chứng có chất lượng cao, mặc dù giới hạn của các nghiên cứu về thời điểm nội soi đại tràng cho thấy nội soi đại tràng sớm có ích lợi hơn trong chẩn đoán và điều trị.

Người dịch: Bs CKI Hồ Hiền Sang, Khoa Tiêu hóa-Huyết học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)