Category Archives: Viết báo cáo

Báo cáo đào tạo sở nội vụ

BAO-CAO-DAO-TAO-SO-NOI-VU.xls Attachments Bao-cao-dao-tao-so-noi-vu.xls (33 kB)

Đề cương mẫu

DE-CUONG-MAU.pdf Attachments De-cuong-mau.pdf (350 kB)

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật

MAU-DE-CUONG-NGHIEN-CUU-KHOA-HOC-KY-THUAT.doc Attachments Mau-de-cuong-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat.doc (43 kB)

Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học

PHIEU-DE-XUAT-DE-TAI-NGHIEN-CUU-KHOA-HOC.doc Attachments Phieu-de-xuat-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.doc (30 kB)

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật

HUONG-DAN-VIET-BAO-CAO-TONG-KET-KHOA-HOC-VA-KY-THUAT.pdf Attachments Huong-dan-viet-bao-cao-tong-ket-khoa-hoc-va-ky-thuat.pdf (146 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)