Lưu trữ Danh mục: Năm 2012

Phác đồ khoa da liễu

PHAC-DO-KHOA-DA-LIEU-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-da-lieu-2012.pdf (461 kB)

Phác đồ khoa răng hàm mặt

PHAC-DO-KHOA-RHM-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-rhm-2012.pdf (335 kB)

Phác đồ khoa mắt

PHAC-DO-KHOA-MAT-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-mat-2012.pdf (331 kB)

Phác đồ khoa gây mê phẫu thuật

PHAC-DO-KHOA-PTGM-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-ptgm-2012.pdf (500 kB)

Phác đồ khoa ngoại (ngoại trú)

PHAC-DO-KHOA-NGOAI—NGOAI-TRU-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-ngoai---ngoai-tru-2012.pdf (376 kB)

Phác đồ khoa chấn thương chỉnh hình

PHAC-DO-KHOA-CHAN-THUONG-CHINH-HINH-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-chan-thuong-chinh-hinh-2012.pdf (640 kB)

Phác đồ khoa lao

PHAC-DO-KHOA-LAO-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-lao-2012.pdf (430 kB)

Phác đồ khoa nhiễm

PHAC-DO-KHOA-NHIEM-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-nhiem-2012.pdf (879 kB)

Phác đồ khoa nhi

PHAC-DO-KHOA-NHI-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-nhi-2012.pdf (953 kB)

Phác đồ khoa nội thần kinh

PHAC-DO-KHOA-NOI-TK-2012.pdf Attachments Phac-do-khoa-noi-tk-2012.pdf (578 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)