Home / Các khoa phòng / Phòng tổ chức cán bộ

Phòng tổ chức cán bộ

Phòng tổ chức cán bộ

Ban chủ nhiệm khoa, phòng Phòng Tổ chức nhân sự tổng số nhân sự có 08 nhân sự: Bác sĩ CKI. Dương Thị Thu Cúc Trưởng Phòng CN. Nguyễn Như Nguyện Phó Trưởng Phòng YS. Ngô Thị Hữu Hạnh Nhân viên KTVTH. Lê Văn Danh Nhân viên TCKT. Nguyễn Thị …

Xem Thêm