Home / Các khoa phòng / Khoa xét nghiệm

Khoa xét nghiệm

Khoa xét nghiệm

Địa chỉ chính: Tầng 1 của Bệnh viện Điện thoại: 0903620477                                 Email: ngọcdungag@yahoo.com 1. Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ và nhân viên trong khoa: 30 cán bộ, trong đó: BSCKII: 01, CKI: 01, Bs: 1, Cử nhân: 05, Điều dưỡng: 01, Kỹ thuật viên: 17, trung cấp khác 4. Ban Lãnh đạo:   2. Chức năng, …

Xem Thêm