Category Archives: Báo cáo năm 2014

Bài 23: giá trị lưu huyết não trên bệnh nhân nhồi máu não

BAI_23._GIA_TRI_LUU_HUYET_NAO_BS_QUANG.pdf Attachments Bai_23._gia_tri_luu_huyet_nao_bs_quang.pdf (480 kB)

Bài 16: nhân một trường hợp nhiễm leptospira

BAI_16._MOT_CA_LEPTOSPIROSE_BS_THAO.pdf Attachments Bai_16._mot_ca_leptospirose_bs_thao.pdf (486 kB)

Bài 22: khảo sát tật khúc xạ học sinh đầu và cuối cấp tiểu học tại thành phố long xuyên An Giang

BAI_22._TAT_KHUC_XA_BV_M-TMH-RHM.pdf Attachments Bai_22._tat_khuc_xa_bv_m-tmh-rhm.pdf (606 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)