Lưu trữ Danh mục: 2014

Danh mục hóa chất xét nghiệm năm 2014 bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Danh mục Hóa chất xét nghiệm năm 2014 (File gốc)

Danh mục vật tư y tế tiêu hao năm 2014 bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Danh mục vật tư y tế tiêu hao năm 2014 (File gốc)

Danh mục thuốc nội trú bvĐKTTag năm 2014 được quỹ bhyt chi trả

https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97STDdJYjFrQVJVNzA/edit?usp=sharing

Danh mục thuốc ngoại trú bvĐKTTag năm 2014 được quỹ bhyt chi trả

https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97SWG1neUwyZ1RrNVk/edit?usp=sharing

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)