Cạo lông trước phẫu thuật có làm giảm nhiễm trùng vết mổ?

Author: Tanner, JudithWoodings, DianeMoncaster, Kate

Title: Preoperative hair removal to reduce surgical site infection.

Source: Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2009.

Đặt vấn đề:

Theo truyền thống thường qui BN được cạo lông vùng được dự định phẫu thuật trước mổ. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu cạo lông có thể gây tăng nhiễm trùng vết mổ (NTVM) và có lẽ không nên làm. 

Mục tiêu:

Mục tiêu chính của tổng quan này nằm xác định cạo lông có giúp làm giảm NTVM.

Cách thức tra cứu:

Các nhà tra cứu tìm thông tin từ Cochrane, Embase, CINAHL và các dữ liệu ZETOC của các hội nghị. Chúng tôi cũng liên hệ với các nhà sản xuất các dụng cụ cạo lông.

Tiêu chí chọn lựa:

Các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) so sánh giữa nhóm cạo và không cạo lông, so sánh các phương pháp cạo lông khác nhau, thời điểm được cạo lông trước phẫu thuật và tại nhiều phòng mổ khác nhau.

Thu thập dữ liệu và phân tích:

Ba tác giả độc lập đánh giá chất lượng và tính thích hợp của mỗi nghiên cứu.  

Dữ liệu được lấy ra của 1 tác giả được so sánh chéo về tính chính xác với tác giả kia.

Kết quả: 

Có 11 RCTs được tổng hợp trong tổng quan này. 3 thử nghiệm gồm 625 người được cạo bằng dao cạo (razors) hoặc tẩy lông bằng kem (depilatory cream) so sánh với nhóm không cạo lông và nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về NTVM. Không có thử nghiệm nào so sánh giữa hớt bằng tông-đơ (hair clipping) và không cạo lộng. Có 3 thử nghiệm gồm 3193 người so sánh giữa hớt bằng tông-đơ với các phương pháp cạo lông khác cho thấy các phương pháp cạo lông khác làm tăng mức độ NTVM (RR 2.02, 95%KTC 1.21 – 3.36) so với hớt bằng tông-đơ. 7 thử nghiệm gồm 1213 người được tẩy lông bằng kem cho thấy mức độ bị NTVM thấp hơn cạo lông bằng phương pháp khác (RR 1.54, 95%CI 1.05 to 2.24). Không có thử nghiệm nào so sánh giữa hớt bằng tông đơ và tẩy lông bằng kem. 

Có 1 thử nghiệm cạo lông bằng dao cạo và 1 thử nghiệm hớt lông bằng tông đơ trước 1 ngày và ngay ngày được phẫu thuật thì không thấy sự khác biệt về NTVM. Không thấy thử nghiệm nào so sánh tẩy lông bằng kem ở các thời điểm trước phẫu thuật hoạc so sánh với các phòng mổ khác nhau.

Kết luận của các tác giả:

Bằng chứng cho thấy không có sự khác biệt về NTVM giữa người được cạo lông trước mổ so với người không cạo lông. Nếu cần thiết phải cạo lông thì phương pháp hớt lông bằng tông-đơ hoặc tẩy lông bằng kem gây ít NTVM hơn là cạo lông bằng dao. Không thấy sự khác biệt về NTVM khi cạo lông trước 1 ngày hoặc ngay ngày được phẫu thuật.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)