Cafein không làm tăng nguy cơ rung nhĩ : một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát.

Heart. 2013 Oct;99(19):1383-9. doi: 10.1136/heartjnl-2013-303950.

Caffeine does not increase the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies.

Caldeira DMartins CAlves LBPereira HFerreira JJCosta J.

Source: Laboratory of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisboa, Portugal. dgcaldeira@hotmail.com

Đặt vấn đề:

Rung nhĩ là loại loạn nhịp tim phổ biến nhất, và các yếu tố nguy cơ gây rung nhĩ cũng đã được biết . Cafein có liên quan với tăng nguy cơ rung nhĩ , nhưng dữ liệu trong y văn thì không đồng nhất. 

Mục tiêu:

Đánh giá mối liên quan giữa dùng café lâu ngày và rung nhĩ.

Thiết kế:

Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát.

Nguồn dữ liệu:

PubMed , CENTRAL, ISI Web of Knowledge và LILACS đến tháng 12 năm 2012 . Đánh giá và tài liệu tham khảo của các bài báo được tìm kiếm một cách toàn diện .

Lực chọn nghiên cứu:

Hai nhà tổng quan độc lập tìm kiếm cho các nghiên cứu và lấy dữ liệu.

Dữ liệu tổng hợp:

Phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng biến thiên được thực hiện , và ước tính gộp bằng odds ratio (OR) và KTC 95% . Đánh giá tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu bằng I (2) Phân tích theo phân nhóm theo liều lượng cafeine và nguồn ( cà phê ).

Kết quả:

Bảy nghiên cứu gồm 6 nghiên cứu đoàn hệ và 1 nghiên cứu bệnh chứng, quan sát đánh giá gồm 115 993 đối tượng. Dùng café không liên quan với tăng nguy cơ rung nhĩ (OR 0.92 , KTC 95%: 0,82-1,04 , I (2) = 72 % ) . Kết quả gộp từ các nghiên cứu có chất lượng, tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu thấp, cho thấy dung café giảm 13% nguy cơ rung nhĩ (OR 0.87 , KTC 95% : 0,80-0,94 ; I (2) = 39% ) . Dùng café liều thấp có OR= 0,85 (KTC 95%:,78-92 , I (2 ) = 0 % ), không có sự khác biệt đáng kể khi phân tích theo liều lượng café . Phân tích chỉ dựa vào đối tượng uống café cũng không ảnh hưởng đến nguy cơ rung nhĩ.

Kết luận:

Uống café không liên quan đến nguy cơ tăng rung nhĩ. Cafeine liều thấp có thể có tác dụng bảo vệ.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)