Các yếu tố nguy cơ gây biến chứng mạch máu nhỏ ở bệnh nhân đái tháo đường

Phạm Ngọc Hoa, Trần Ngọc Bích và Lê Thị Thanh Trúc

CAC-YEU-TO-NGUY-CO-GAY-BIEN-CHUNG-MACH-MAU-NHO-O-BN-DAI-THAO-DUONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.