Các yếu tố liên quan đến tử vong của bệnh sốt xuất huyết ở môt bệnh viện tuyến cuối

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010 Mar;41(2):333-40.Clinical factors associated with mortality in dengue infection at a tertiary care center. 

Almas AParkash OAkhter J. Department of Medicine, Aga Khan University, Islamabad, Pakistan. aysha.almas@aku.edu

Chúng tôi thực hiện 1 nghiên cứu (NC) cắt ngang trong 3 năm nhằm tìm hiểu các yếu tố lâm sàng liên quan đến tử vong SXH ở 1 bệnh viện tuyến cuối. NC này gồm 699 bệnh nhân mắc Sốt dengue (SD), SXH dengue (SXHD) và Hội chứng sốc dengue (HCSD). Thu thập dữ liệu vào mẫu soạn sẵn gồm đặc điểm nhân khẩu, thời gian sốt, triệu chứng, chẩn đóan SD, SXH, HCSD và các thông số xét nghiệm (tế bào máu tòan bộ, thử nghiệm đông máu, creatinine, SGPT, và xét nghiệm ELISA tìm kháng thể IgM của dengue. Ghi nhận kết cục (sống/tử vong) và các biến chứng. Tử vong là biến kết cục chính. SD chiếm 86.4% (604 BN), SXHD 11.6% (81 BN) và HCSD 2% (14 BN). Tỷ lệ tử vong là 2.7% (19 BN). Số lượng bạch cầu trung bình ở BN tử vong là 13.3, BN sống là 5.3, khác biệt có ý nghĩa (p = 0.02). BUN trung bình ở BN tử vong là 33.2, BN sống là 13.8, (p = 0.007). Lượng bicarbonate trung bình ở BN tử vong là 17.1, BN sống là 18.5 (p < 0.001). PTT (partial thromboplastin time) trung bình ở BN tử vong là 56.8, BN sống là 36.8 (p = 0.01). SGPT trung bình ở BN tử vong là 802, BN sống là 176 (p = 0.01). Các BN tử vong bị viêm gan nặng (63%) nhiều hơn so với BN sống (13.8%) và có khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0.01). Trong phân tích hồi qui đa biến, SGPT >300 mg/dl, xuất huyết, thay đổi tri giác, và sốc lúc nhập viện là các yếu tố liên quan tử vong ở BN bị SXH dengue (trị số p lần lượt là: p = 0.008, p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001).

Người dịch: BS Rạng, web: bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)