Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Các yếu tố ảnh hưởng kết quả tán sỏi ngoài cơ thể trong điều trị sỏi cực dưới thận

Các yếu tố ảnh hưởng kết quả tán sỏi ngoài cơ thể trong điều trị sỏi cực dưới thận

CAC-YEU-TO-ANH-HUONG-KET-QUA-TAN-SOI-NGOAI-CO-THE-TRONG-DIEU-TRI-SOI-CUC-DUOI-THAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *