Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên về sử dụng acid ursodeoxycholic trong bệnh xơ gan mật nguyên phát: một phân tích gộp.

Randomised controlled trials of ursodeoxycholic-acid therapy for primary biliary cirrhosis: a meta-analysis.

Goulis J1Leandro GBurroughs AK.

Lancet. 25;354(9184):1053-60.

Tóm tắt

Đặt vấn đề

Ursodeoxycholic acid (UDCA) là phương pháp duy nhất được chấp thuận cho xơ gan mật nguyên phát, nhưng hiệu quả của nó đối với sự tiến triển của bệnh và sự sống còn là không chắc chắn. Mục đích của nghiên cứu này là để làm rõ hiệu quả của UDCA trong xơ gan ứ mật mật nguyên phát.

Phương pháp:

Một đánh giá có hệ thống, bao gồm cả việc sử dụng phân tích gộp đã được thực hiện cho các nghiên cứu ngẫu nhiên so sánh UDCA với giả dược, từ các cơ sở dữ liệu Medline và Embase và từ các tổng quan và tóm tắt các hội thảo quốc tế. Tất cả các thử nghiệm đều có hơn 6 tháng theo dõi và chỉ bao gồm những bệnh nhân bị xơ gan ứ mật mật nguyên phát (XGUMNP) theo tiêu chuẩn chẩn đoán.

Kết quả:

Có 17 bài báo phù hợp: 11 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, bao gồm 1272 bệnh nhân, và 06 báo cáo về các giai đoạn chuyển đổi. UCDA có tác động thuận lợi đối với sinh hóa gan ở hầu hết các nghiên cứu nhưng không phải trên các triệu chứng hoặc sự tiến triển của giai đoạn mô học; 02 nghiên cứu không đánh giá sự sống sót, cấy ghép gan, hoặc biến chứng của bệnh gan. Phân tích gộp cho thấy không có sự khác biệt giữa UDCA và giả dược trong tỷ lệ tử vong (odds ratio 1.21, 95% CI 0.71-2.04), tử vong liên quan đến gan (0.72, 0.22-2.32), cấy ghép gan (1.27, 0.78-2.07), tử vong hoặc ghép gan (1.26, 0.87-1.82), và trong sự tiến triển của các biến chứng của bệnh gan (1.11, 0.64-1.92). Với kết cục chính được xác định bởi các tác giả (kết cục trong 3 nghiên cứu, và tử vong hoặc ghép gan) có tỷ suất chênh 1,53 (0,97-2,42).

Diễn dịch:

Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên có đối chứng của ursodeoxycholic acid không cho thấy bằng chứng về lợi ích điều trị trong xơ gan mật nguyên phát và việc sử dụng ursodeoxycholic acid như một phương pháp điều trị chuẩn cần phải được xem xét lại.

Người dịch: Bs Trung

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)