Các phương pháp điều trị kháng đông ở bệnh nhân rung nhĩ

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ ĐÃ CAN THIỆP MẠCH VÀNH: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP.

Antithrombotic therapy strategies for atrial fibrillation patients undergoing percutaneous coronary intervention: A systematic review and network meta-analysis.

Gong X1Tang S2Li J1Zhang X1Tian X1Ma S1.

PLoS One. 2017 Oct 12;12(10):e0186449. doi: 10.1371/journal.pone.0186449. eCollection 2017.

Mục tiêu:

Nghiên cứu tổng quan có hệ thống này & phân tích gộp này có mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả và so sánh độ an toàn của thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc kháng đông kháng Vitamin K (VKA) và thuốc kháng đông đường uống không kháng VKA (NOAC) ở bệnh nhân rung nhĩ đã can thiệp mạch vành (AF after PCI).

Phương pháp:

Các thử nghiệm có đối chứng được tìm kiếm trên thư viện PubMed, EMBASE và Cochrane để xác định những thử nghiệm lâm sàng có so sánh thuốc chống kết tập tiểu cầu với VKA và NOACs hoặc dạng kết hợp của chúng trên bệnh nhân rung nhĩ trải qua PCI với thời gian theo dõi trung bình/trung bình ít nhất là 12 tháng. Phân tích tổng hợp đã được tiến hành để so sánh trực tiếp và gián tiếp về hiệu quả cũng như tính an toàn của các thuốc kháng đông với mô hình ngẫu nhiên Bayesian. Các kết quả được trình bày dưới dạng nguy cơ tương đối (RRs) và khoảng tin cậy 95% (CIs).

Kết quả:

Có tổng cộng 15 nghiên cứu được ghi nhận với tổng số 13.104 bệnh nhân. Trong 5 phác đồ điều trị, thuốc rivaroxaban 15 mg mỗi ngày và kết hợp thuốc ức chế P2Y12 cho thấy có hiệu quả đáng kể so với các liệu pháp chống tiểu cầu kép và liệu pháp kết hợp ba thuốc (DAPT, TT) trong việc giảm các biến cố huyết khối tắc mạch (0.64 [0.38, 0.95] và 0.68 [0.43, 0.98]) nhưng lại cho thấy nguy cơ xuất huyết lớn nhất, trong khi VKA kết hợp với liệu pháp đơn trị chống kết tập tiểu cầu (SAPT) dường như là an toàn nhất. Nguy cơ xuất huyết nhiều hơn đáng kể ở nhóm dùng DAPT so với nhóm TT (0,63 [0,39, 0,99]).

Kết luận:

Nghiên cứu này cho thấy sự kết hợp của VKA và SAPT là sự lựa chọn tốt nhất cho các bệnh nhân rung nhĩ đã trải qua PCI xem xét cả hiệu quả và an toàn. Rivaroxaban 2,5 mg hai lần/ngày cộng với điều trị DAPT có khả năng thay thế tối ưu cho VKA và SAPT với những bệnh nhân này.

Người dịch BS Phạm Huỳnh Minh Trí khoa Tim mạch – Lão học BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)