Các mức nt-probnp có thể dự đoán tiên lượng bệnh nhân có đợt cấp tính của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong đơn vị chăm sóc tích cực?.

 

Can nT-proBNP Levels Predict Prognosis of Patients with Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Intensive Care Unit?

Ediboğlu Ö1Kıraklı C1.

Balkan Med J. 2018 Jul 3. doi: 10.4274/balkanmedj.2018.0006.

 

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Giá trị tiên lượng của nồng độ nT-proBNP ở những bệnh nhân có đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) chưa được biết đầy đủ.

MỤC TIÊU:

Mục đích nghiên cứu nhằm khảo sát giá trị tiên đoán của các mức nT-proBNP về tử vong, nhu cầu thở máy không xâm lấn (NIV), thở máy xâm lấn (IMV) và cai thở máy thành công.

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU:

Nghiên cứu hồi cứu.

PHƯƠNG PHÁP:

Bệnh nhân được nhận vào ICU từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016 do đợt cấp COPD (AECOPD) đã được đưa vào nghiên cứu. Dữ liệu gồm nhân khẩu học, ứng dụng NIV, nhu cầu về mức IMV, nT-proBNP, thời gian thở máy, ICU và thời gian nằm viện, tỷ lệ tử vong và cai thở máy thành công.

 KẾT QUẢ:

Tổng cộng có 110 bệnh nhân (75 nam giới) được đưa vào nghiên cứu. Độ tuổi trung bình là 69 (61-76) năm và có nghĩa là điểm số APACHE II là 19 (15-23). Mức nT-proBNP trung bình thấp hơn trong trường hợp NIV thành công hơn so với NIV thất bại (p = 0,053). Ngoài ra, mức nT-proBNP trung bình cao hơn đáng kể (4740 pg / ml so với 3004 pg / ml, p = 0,001) ở những bệnh nhân cần hỗ trợ IMV so với những bệnh nhân không dùng. Tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân có xu hướng tăng nồng độ nT- proBNP trong thời gian nằm viện hơn ở những bệnh nhân có mức độ giảm (59% so với 23%, p = 0,015). Trong phân tích ROC, xu hướng tăng nồng độ nT- proBNP trong ICU vẫn được dự đoán tỷ lệ tử vong với AUC là 0,84 (p <0,0001, KTC 95%: 0,75- 0,93) và nhu cầu IMV dự đoán với AUC là 0,68 .

 KẾT LUẬN:

Trong trường hợp đợt cấp COPD cần thở máy, đo lường và theo dõi sự biến đổi của nT- proBNP có thể là có giá trị trong dự đoán tử vong, thở máy không xâm lấn và cai thở máy thành công và nhu cầu thở máy xâm lấn.

Bài dịch: BSCKII.TRƯƠNG VĂN LÂM, Trưởng khoa nội tổng hợp-BVĐKTTAG

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)