Các kháng sinh khác nhau trong điều trị viêm họng do liên cầu khuẩn nhóm a

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Oct 6;(10):CD004406.

Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis.

van Driel MLDe Sutter AIKeber NHabraken HChristiaens T.

Source: Department of General Practice and Primary Health Care,GhentUniversity,Ghent,Belgiumand, Faculty of Health Sciences and Medicine,BondUniversity, Gold Coast, QLD,Australia, 4229.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Kháng sinh chỉ giúp rất ít trong điều trị đau họng, tuy nhiên có hiệu quả ở những người có phết họng dương tính với liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A (LCKA). Loại kháng sinh nào là chỉ định tốt nhất thì chưa rõ.

MỤC TIÊU: Chúng tôi đánh giá hiệu quả so sánh của các loại kháng sinh khác nhau về hiệu quả lâm sàng, tái phát, biến chứng và các tác dụng bất lợi ở người bị viêm họng-amidan do LCKA.

KẾT QUẢ: Tổng hợp 17 thử nghiệm (TN) gồm 5.352 người tham gia, 16 TN so sánh với penicillin (cephalosporin 6, macrolides 6, carbacephem 3, sulfonamides 1), có mộtTN so sánh clidamycin với ampicillin. Chất lượng TN (phân bổ ngẫu nhiên, làm mù…) kém. Không có sự khác biệt về hiệu quả điều trị triệu chứng giữa 2 nhóm penicillin và cephalosporin trong phân tích intention-to-treat (N = 5; n = 2018; OR = 0,79, khoảng tin cậy 95%:0,55-1,12). Lâm sàng tái phát thấp hơn ở nhóm cephalosporin (N = 4, n = 1386; OR=0.55, KTC 95%: 0,31- 0,99), số BN cần điều trị để có hiệu quả (NNTB) là 50, nhưng chỉ thấy ở người lớn (OR =0,42, KTC 95%: 0,20- 0,88; NNTB 33). Không có sự khác biệt giữa nhóm macrolide và penicillin. Nhóm carbacephem điều trị triệu chứng tốt hơn (N = 3; n = 795; OR= 0,70, KTC 95%: 0,49- 0,99; NNTB 14), nhưng chỉ ở trẻ em (N = 2, n = 233; OR= 0,57, KTC 95%: 0,33- 0,99; NNTB 8.3). Tác dụng bất lợi do macrolide hay gặp ở trẻ em (N = 1, n = 489; OR=2,33, KTC 95%: 1,06-5,15).

KẾT LUẬN: Chưa đủ bằng chứng về sự khác biệt có ý nghĩa lâm sàng giữa các thuốc kháng sinh trong điều trị viêm họng-amidan do LCK tan huyết nhóm A. Về mặt tái phát, rất ít bằng chứng cho thấy cephalosporin có hiệu quả hơn so với penicillin ở người lớn, tuy nhiên NNTB cao. Cũng ít bằng chứng cho thấy carbacephem có hiệu quả hơn trong điều trị triệu chứng ở trẻ em. Các tác dụng bất lợi do thuốc rất hiếm để có kết luận. Dựa trên những kết quả này thì penicillin vẫn là thuốc chọn lựa đầu tay vì chi phí thấp và không bị đề kháng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)