Các kháng sinh điều trị lỵ trực trùng ở trẻ em

Antibiotics for the treatment of dysentery in children.

Int J Epidemiol. 2010 Apr;39 Suppl 1:i70-4.

Traa BSWalker CLMunos MBlack RE. Department of Molecular Microbiology and Immunology, The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD 21205, USA.

Đặt vấn đề: Ciprofloxacin, ceftriaxone và pivmecillinam là các thuốc kháng sinh hiện đang khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để điều trị bệnh lỵ ở trẻ em; nhưng chưa có đánh giá hiệu quả lâm sàng của các thuốc kháng sinh này trong những năm gần đây.

Phương pháp: Chúng tôi xem xét tất cả các y văn báo cáo về hiệu quả của ciprofloxacin, ceftriaxone và pivmecillinam để điều trị lỵ trực trùng ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Chúng tôi sử dụng một định dạng chuẩn hóa và chấm điểm, thực hiện phân tích tổng hợp để xác định hiệu quả điều trị của các thuốc kháng sinh về tỷ lệ thất bại điều trị, tỉ lệ thất bại về vi sinh và tỉ lệ tái phát. Luật chuẩn CHERG được áp dụng để xác định hiệu quả cuối cùng của điều trị bằng các thuốc kháng sinh về tỷ lệ tử vong do tiêu chảy. Kết quả: 8 bài báo đã được tuyển chọn để phân tích. Điều trị bằng ciprofloxacin, ceftriaxone hoặc pivmecillinam có tỉ lệ chữa khỏi > 99%. Khi đánh giá thất bại về mặt lâm sàng, về mặt vi khuẩn và mức độ tái phát.

Kết luận: Các thuốc kháng sinh được đề nghị bởi WHO gồm: ciprofloxacin, ceftriaxone và pivmecillinam – có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của bệnh lỵ về lâm sàng và vi khuẩn học, Vì vậy có thể dự kiến làm giảm tỷ lệ tử vong tiêu chảy do lỵ trực trùng.

Người dịch : BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)