Boceprevir trong viêm gan virus c mạn tính kiểu gen 1 kháng trị

N Engl J Med. 2011 Mar 31;364(13):1195-206.

Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection.

Poordad F, McCone J Jr, Bacon BR, Bruno S, Manns MP, Sulkowski MS, Jacobson IM, Reddy KR, Goodman ZD, Boparai N, DiNubile MJ, Sniukiene V, Brass CA, Albrecht JK, Bronowicki JP; SPRINT-2 Investigators.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Peginterferon-ribavirin là phác đồ điều trị chuẩn hiện nay cho Viêm gan virus C mạn tính (HCV). HCV kiểu gen 1 có tần suất đáp ứng điều trị thấp (dưới 50%). Boceprevir, thuốc ức chế men protease mạnh, được đánh giá là thuốc bổ sung trong điều trị HCV kiểu gen 1 trong thử nghiệm lâm sàng pha 1 và pha 2.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu mù đôi, các bệnh nhân (BN) người lớn bị HCV kiểu gen 1 chưa được điều trị, phân bổ ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Peginterferon alfa-2b và ribavirin được cho trong 4 tuần (giai đoạn khởi đầu) ở cả 3 nhóm. Sau đó nhóm 1 (nhóm chứng) được cho peginterferon-ribavirin+ giả dược trong 44 tuần. Nhóm 2 được cho peginterferon- ribavirin + boceprevir trong 22 tuần, trong số này nếu BN nào có RNA (+) từ tuần 8 đến tuần 24 thì được cho thêm peginterferon- ribavirin trong 20 tuần nữa. Nhóm 3 được cho peginterferon- ribavirin + boceprevir  trong suốt 44 tuần. BN da trắng và và BN da đen được phân tích riêng.

KẾT QUẢ: Tổng cộng có  938 BN da trắng và 159 BN da đen được điều trị. Trong nhóm đoàn hệ da trắng, tỉ lệ đáp ứng virus duy trì trong nhóm 1 là 40% (125/311 BN), nhóm 2 là 67% (211/316) (P <0,001), và trong nhóm 3 là 68% ( 213/ 311 BN)(P <0,001). Ở đoàn hệ BN da đen, tỉ lệ đáp ứng này là 23% (12/52 BN) ở nhóm 1, 42% (22/52 BN) ở nhóm 2 (P = 0,04), và 53% ( 29/55 BN) ở nhóm 3 (P = 0,004). Trong nhóm 2, tổng cộng có 44% bệnh nhân được cho peginterferon-ribavirin trong 28 tuần. Giảm liều thuốc do thiếu máu chiếm tỉ lệ 13% ở nhóm chứng và 21% ở BN có cho boceprevir. Tỉ lệ phải ngưng điều trị là 1% ở nhóm chứng và 2% ở nhóm có boceprevir.

KẾT LUẬN: Việc thêm boceprevir vào phác đồ chuẩn gồm ribavirin- peginterferon, làm tăng đáng kể tỷ lệ đáp ứng virus duy trì ở ở BN người lớn bị HCV kiểu gen 1 chưa được điều trị trước đây. Điều trị boceprevir với 24 tuần hoặc 44 tuần bổ sung đều có tỉ lệ khỏi tương tự nhau.

Người dịch: BS Rạng, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)