Bóc tách dưới niêm mạc so với cắt bỏ niêm mạc qua nội soi đối với các khối u đại trực tràng: một phân tích tổng hợp.

 

Endoscopic submucosal dissection vs endoscopic mucosal resection for colorectal tumors: a meta-analysis.

Wang J1Zhang XH1Ge J1Yang CM1Liu JY1Zhao SL1.

World J Gastroenterol. 2014 Jul 7;20(25):8282-7. doi: 10.3748/wjg.v20.i25.8282.

Mục đích:

Để so sánh hiệu quả và độ an toàn của thủ thuật bóc tách dưới niêm mạc (ESD) và cắt bỏ niêm mạc qua nội soi (EMR) để điều trị khối u đại trực tràng.

Phương pháp:

Cơ sở dữ liệu, như PubMed, EMBASE, Thư viện Cochrane và chỉ số trích dẫn khoa học cập nhật năm 2013 được tìm kiếm để gom các bài viết đủ điều kiện. Phân tích tổng hợp, đo lường kết cục chính bao gồm tỷ lệ cắt bỏ khối u, tỷ lệ cắt bỏ mô học và tỷ lệ tái phát tại chỗ. Khi đó, chúng tôi cũng so sánh thời gian phẫu thuật và tỷ lệ biến chứng do thủ thuật.

Kết quả:

Sáu thử nghiệm được xác định, gồm tổng cộng 1642 tổn thương. Tỷ lệ cắt bỏ khối u cao hơn và tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp hơn ở nhóm ESD so với nhóm EMR (OR = 7,94; 95% CI: 3,96-15,91; OR = 0,09; 95% CI: 0,04-0,19). Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ cắt bỏ mô học (OR = 1,65; 95% CI: 0,29-9,30) và tỷ lệ biến chứng do thủ thuật giữa hai nhóm (OR = 1,59; 95% CI: 0,92-2,73). Phân tích tổng hợp cũng cho thấy rằng ESD mất nhiều thời gian hơn EMR.

Kết luận:

So với EMR, ESD có tỷ lệ cắt bỏ khối u cao hơn và tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp hơn trong điều trị khối u đại trực tràng, mà không làm tăng các biến chứng do thủ thuật.

Người dịch: BSCKI Hồ Hiền Sang, Khoa TH-HH, BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)