Bộ y tế phê duyệt vắc xin phòng covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Ngày 01/03/2022, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt vắc xin phòng Covid-19 Comirnaty (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine) – vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 457/QĐ-BYT (Quyết định 457) về “Sửa đổi điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19″.

Tại Quyết định 475, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin Comirnaty (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine) – vắc xin Covid-19 Pfizer cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng: đối với vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên, mỗi liều 0,3 ml chứa 30 mcg vắc xin mRNA Covid-19.

Đối với vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: mỗi liều 0,2 ml chứa 10 mcg vắc xin mRNA Covid-19.

Dạng bào chế của vắc xin Pfizer: với vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm; hỗn dịch tiêm.

Đối với vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)