Bổ sung tỏi và cholesterol huyết thanh: một phân tích tổng hợp

Garlic supplementation and serum cholesterol: a meta-analysis.

J Clin Pharm Ther. 2009 Apr;34(2):133-45. Khoo YSAziz Z.

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine,UniversityofMalaya,Kuala Lumpur,Malaysia.

Đặt vấn đề: Phòng ngừa bệnh tim mạch bằng cách làm nhẹ đi các yếu tố nguy cơ chủ yếu gây bệnh, bao gồm nồng độ cholesterol trong huyết thanh, là một chiến lược quan trọng. Thường xuyên ăn tỏi đã được gợi ý, nhưng tác động của nó trên nồng độ cholesterol vẫn còn tranh cãi.

Mục tiêu: Một tổng quan hệ thống tóm tắt những bằng chứng bàn luận về tác dụng của tỏi trên cholesterol huyết thanh.

Phương pháp: Chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm toàn diện của Thư viện Cochrane, MEDLINE, EMBASE, các trang công bố điện tử, danh sách tham khảo của các tờ báo liên quan và tìm kiếm thủ công các tạp chí có liên quan từ khi thiết lập đến tháng ba năm 2008. Chúng tôi liên lạc với các chuyên gia, các nhà sản xuất địa phương, nhà phân phối các sản phẩm tỏi để xác định thêm cho nghiên cứu. Để đánh giá tác dụng của tỏi trên nồng độ cholesterol trong cả hai đối tượng khỏe mạnh và tăng cholesterol trong máu, bao gồm các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát của tỏi sắp xếp trong thời hạn từ 11 đến 24 tuần. Dữ liệu được trích dẫn và chất lượng thử nghiệm được đánh giá độc lập bởi hai nhà khảo sát. Các dữ liệu được phân tích tổng hợp

Kết quả: Mười ba thử nghiệm bao gồm 1.056 đối tượng đủ tiêu chuẩn được đưa vào phân tích tổng hợp. Nhìn chung, việc sự dung tỏi đã không cho thấy bất kỳ sự khác biệt nào có ý nghĩa trong tác dụng trên tất cả các kết cục đo lường nghiên cứu khi so sánh với giả dược. Tỏi trị liệu đã không đưa ra bất kỳ sự giảm có ý nghĩa thống kê nồng độ cholesterol toàn phần trong huyết thanh ( sự khác biệt trung bình, -0,04 mmol / L, KTC 95% -0,15 đến 0,07 mmol / L), mức LDL-cholesterol ( sự khác biệt trung bình, 0,01 mmol / L; KTC 95 % -0,10 đến 0,11 mmol / L), nồng độ  triglycerides ( sự khác biệt trung bình, -0,05 mmol / L, KTC 95% -0,17 đến 0,06 mmol / L) hoặc mức apolipoprotein B (sự khác biệt trung bình, -0,02 g / L; KTC 95% -0,03 đến 0,001 g / L). Không có sự khác biệt giữa tỏi và giả dược trên mức HDL-cholesterol (sự khác biệt trung bình, 0,01 mmol / L, KTC 95% -0,03 đến 0,05 mmol / L). Vì có tính không đồng nhất (heterogeneity) từ trung bình đến cao trong số các nghiên cứu gộp, khuyến cáo cuối cùng không thể thực hiện được tại thời điểm này về hiệu quả thực tế của trị liệu tỏi trên nồng độ cholesterol trong huyết thanh.

Kết luận: Các bằng chứng có sẵn từ thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên không cho thấy bất cứ tác động có lợi nào của tỏi trên cholesterol huyết thanh.

 Người dịch: ĐD Thiên Sinh, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)