Bộ câu hỏi cho hội thi “tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử” trong ngành y tế

Bộ câu hỏi do Bộ Y tế ban hành tháng 7 năm 2011.

Dưới đây là link cho 02 bộ câu hỏi được ban hành trước và sau trên internet, ban thư ký sưu tầm gửi đến các Khoa/Phòng để tham khảo.

Link download bộ câu hỏi: http://www.mediafire.com/?da9riwis4667i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.