Bnp và tử vong sau đột quị: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Neurology. 2013 Dec 3;81(23):1976-85. doi: 10.1212/01.wnl.0000436937.32410.32. Epub 2013 Nov 1.

B-type natriuretic peptides and mortality after stroke: a systematic review and meta-analysis.

García-Berrocoso TGiralt DBustamante AEtgen TJensen JKSharma JCShibazaki KSaritas AChen XWhiteley WN,Montaner J.

MỤC TIÊU:

 

Đo lường sự liên quan giữa B-type natriuretic peptide (BNP) và NT- proBNP với tất cả các nguyên nhân tử vong do đột quị và đánh giá giá trị tiên đoán của BNP/NT-proBNP trên lâm sàng

PHƯƠNG PHÁP:

Tìm kiếm các tài liệu để phân tích tổng hợp trên MEDLINE và EMBASE cho tới 26 tháng 10 năm 2012. Đánh giả mức ảnh hưởng bằng sự khác biệt trung bình trọng số, đánh giá sai lệch do xuất bản và phân tích hồi qui tổng hợp. Dùng hồi qui logistic để phân tích và đánh giá giá trị tiên đoán của BNP/NT-proBNP bằng diện tích dưới đường cong ROC.

KẾT QUẢ:

Phân tích tổng hợp này gồm 3.498 bệnh nhân đột quị từ 16 nghiên cứu và cho thấy mức BNP/NT-proBNP là 255,78pg/ml (KTC 95%: 105,10-406,47, p = 0,001) cao hơn ở những bệnh nhân tử vong; nếu xét đến sự sai lệch do công bố (publication bias) thì không còn thấy sự liên quan này. Phân tích những đối tượng riêng lẻ ở 2.258 bệnh nhân đột quị sau khi đã chuyển đổi dữ liệu thành phân phối chuẩn, BN ở nhóm thuộc tứ phân vị cao nhất có nguy cơ tử vong tăng gấp đôi sau khi hiệu chỉnh các biến nhiễu (thang điểm đột quị NIH, tuổi, giới) (OR 2,30, KTC 95% 1,32-4,01 đối với BNP; và OR 2,63, KTC 95%: 1,75-3,94 đối với NT-proBNP), . Chỉ có tăng NT-proBNP là có ý nghĩa ít cho tiên đoán tử vong do đột quị với sự tách biệt là 0.028 điểm (integrated discrimination improvement index p<0,001) và net reclassification improvement index;p=0,003). nguyên nhân gây đột quị cũng như thời gian từ khỏi phát bệnh đến tử vong không ảnh hưởng đến sự liên quan giữa BNP/NT-proBNP và tử vong.

KẾT LUẬN:

BNP liên quan đến tử vong sau đột quị độc lập với thang điểm đột quị NIH, tuổi, giới. Tuy nhiên việc ứng dụng trên thực hành lâm sàng dường như không nhiều do giá trị tiên đoán thấp của BNP/NT-proBNP về tử vong.

Người dịch: BS Quang, khoa Nội TK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)