Bệnh viện tổ chức: học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết trung ương 8 khóa xii

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ đảng ủy khối và Kế hoạch số 01 KH/ĐUBV, ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ đảng ủy bệnh viện về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ, Ban giám đốc bệnh viện. Ngày 08/01/2019 Đảng ủy bệnh viện đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Đến dự buổi triển khai có sự hiện diện của Đ/c Huỳnh Ngọc Sang, Đảng ủy viên – Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối cũng là báo cáo viên. Về phía Bệnh viện có Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, Đ/c Dương Thị Thu Cúc, Chủ Tịch Công đoàn ngành, Trưởng phòng Tổ chức cùng với tất cả đảng viên, viên chức và người lao động đang công tác tại đơn vị.

C:\Users\PDD-Sinh\Desktop\Hình Đảng\20190108_144452.jpg

Trước khi báo cáo các chủ đề Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu: “Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Tôi đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên, nhân viên. Nghiêm túc chấp hành về thời gian dự Hội nghị, nắm bắt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII để nghiên cứu và viết bài thu hoạch theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao”.

Đ/c Dương Thị Thu Cúc điều khiển chương trình triển khai nghị quyết

Ba chuyên đề đồng chí Huỳnh Ngọc Sang trình bày:

C:\Users\PDD-Sinh\Desktop\Hình Đảng\20190108_144547.jpg

– Một là: Báo cáo Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Hai là: Báo cáo Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

– Ba là: Báo cáo Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Các chủ đề đã được báo cáo viên trình bày rất sinh động, hấp dẫn, nên các học viên tham dự thích thú lắng nghe và tiếp thu tốt.

Bài viết và hình ảnh: Thiên Sinh

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)