Bệnh viện ĐKTT An Giang mở lớp tập huấn cơ chế tự chủ tài chính và hạch toán kinh tế, sử dụng, quản lý tài sản chung

BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG MỞ LỚP TẬP HUẤN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

C:\Users\PDD-Sinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190910_075751.jpg

Sau thời gian nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện công tác tự chủ về tài chính, bệnh viện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý là việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ và phân bổ nguồn tài chính; thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế bước đầu đạt kết quả tốt. Nhưng BS Giám đốc bệnh viện muốn mọi người hiểu rõ hơn về cách làm, cơ chế, pháp luật của việc tự chủ tài chính để cùng đồng hành và cộng tác tích cực với Ban Giám đốc.

C:\Users\PDD-Sinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190910_080022.jpg

Chính vì thế, ngày 10 – 11/9/2019 bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn về cơ chế tự chủ tài chính với khoảng trên 150 học viên tham dự bao gồm: Ban giám đốc bệnh viện, Ban chủ nhiệm các khoa phòng, Điều dưỡng trưởng khoa và một số nhân viên khoa phòng có liên quan; Ban giám đốc, phòng tài chính các bệnh viện khu vực và trung tâm trên toàn tỉnh An Giang.

C:\Users\PDD-Sinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190910_080205.jpg

Giảng viên: PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, chủ tịch hội đồng khoa học viện phát triển công nghệ Tài chính và TS Đinh Hoài Nam, Giám đốc trung tâm PT đào tạo và tư vấn tài chính trường BDCB Tài chính, Phó chủ tịch hội đồng khoa học viện phát triển công nghệ Tài chính. Với sự giảng dạy chuyên nghiệp, tận tình, hấp dẫn của các giảng viên làm cho lớp học sinh động, học viên dễ tiếp thu và lãnh hội được nhiều thành quả. Năm nội dung đã được tập huấn:

  1. Cơ chế tự chủ tài chính và hạch toán kinh tế trong các cơ sở y tế
  2. Pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và nghĩa vụ của chủ tài khoản
  3. Hướng dẫn mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên
  4. Hướng dẫn và giải đáp chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo thông tư 107/2017/TT-BTC
  5. Trao đổi về trả lương theo 3P và xây dựng KPI

C:\Users\PDD-Sinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190910_080625.jpg

Trong bài giảng thầy đã nói muốn thành công trong tự chủ chúng ta cần phải có: “cơ hội, thách thức, nhận thức, tư duy và hành động”. Chúng ta đã có cơ hội; thách thức chúng ta đang làm; chúng ta đã có nhận thức về những vấn đề liên quan; tư duy đòi hỏi mọi người phải đồng bộ, đổi mới và tích cực hơn; cuối cùng là phải hành động, mà là hành động liên tục, linh hoạt. Vì thế, để thực hiện cơ chế tự chủ ngày một hoàn thiện, thực sự phát huy hiệu quả đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên phải tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tạo môi trường y tế thân thiện, văn hóa, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới cách nhận thức từ “thủ động, vĩ tĩnh” sang “quyền xà quyển địa”. Thay đổi tư duy từ chỗ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” sang “người trồng cây nhớ kẻ ăn quả”. Song song đó không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại và cũng tiết kiệm thật tốt vật tư tiêu hao. Đây là vấn đề có tính then chốt trong vận hành, nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính của Bệnh viện. Chúc mọi thành viên trong bệnh viên cộng tác tốt với Ban giám đốc để phát huy hiệu quả trong thực hiện tự chủ hoàn toàn.

Bài viết và hình ảnh: Thiên Sinh

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)