Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang tiếp nhận 3 chuyên khoa vệ tinh