Bệnh sởi bùng phát trong một đơn vị ung thư ở trẻ em và vai trò của ribavirin trong dự phòng các biến chứng và ngăn chặn sự bùng phát dịch.

Pediatr Blood Cancer. 2013 Oct;60(10):E122-4. doi: 10.1002/pbc.24575. Epub 2013 Apr 29.Measles outbreak in a pediatric oncology unit and the role of ribavirin in prevention of complications and containment of the outbreak.

Roy Moulik N1, Kumar AJain AJain P.

Vai trò ca ribavirin ung trong điu tr và ngăn chn s bùng phát ca bnh si trong 15 tr em trong mt đơn v ung thư được trình bày. Bnh si được chn đoán trên lâm sàng và tin s tiếp xúc. Xác đnh chn đoán Si bng Elisa IgM (+) (7 ca) và RNA dương tính (2 ca). Thi gian b bnh dài hơn tr không được được chng nga so vi tr được chng nga si (P = 0,02). Si có biến chng cao hơn trong nhóm tr b ung thư máu (P = 0,025). Chm tr trong vic s dng ribavirin có liên quan đến các biến chng gây t vong (2/2 t vong so vi 0/13 ca có s dng ribavarin, P = 0,009). Ribavirin ngăn nga được bnh Si trong tt c (21/ 21) bnh nhân tiếp xúc vi bnh.

Người dch: BS Rng, bvag.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.