Bệnh nha chu và các sự kiện bệnh tim mạch: phân tích tổng hợp của các nghiên cứu quan sát

Int Dent J. 2009 Aug;59(4):197-209.

Periodontal diseases and cardiovascular events: meta-analysis of observational studies.

Blaizot A, Vergnes JN, Nuwwareh S, Amar J, Sixou M.

Faculté de Chirurgie Dentaire, 3 Chemin des Maraîchers, Toulouse 04, France.

Mục tiêu: nhiều nghiên cứu đã điều tra mối quan hệ giữa bệnh nha chu và bệnh tim mạch nhưng kết quả của họ thì không đồng nhất. Phân tích tổng hợp được tiến hành để nghiên cứu mối liên quan giữa nha chu đến bệnh tim mạch

Vật liệu và phương pháp: Các nghiên cứu đã xuất bản giữa 1989 và 2007 được lấy từ 7 cơ sở dữ liệu. Các bài viết báo cáo bao gồm các kết quả từ nghiên cứu quan sát( đoàn hệ, cắt ngang, bệnh-chứng) và đánh giá mối liên quan giữa bệnh nha chu và bệnh tim mạch như là một khẳng định bởi một trong những tiêu chí sau: chẩn đoán bệnh mạch vành, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim cấp, tử vong gây ra do bệnh lý tim. Đặc trưng của nghiên cứu được tóm tắt bởi những nhà nghiên cứu độc lập theo một qui trình chuẩn. Hướng dẫn MOOSE  cho phân tích tổng hợp của các nghiên cứu quan sát.

Kết quả: Từ 215 nghiên cứu dịch tễ học, 47 được quan sát, 29 bài viết có thể kết hợp bởi phương pháp phân tích tổng hợp. Tỉ số odds  gộp lại từ 22 nghiên cứu bệnh-chứng và nghiên cứu cắt ngang là 2,35(KTC 95%  [1.87; 2.96], p < 0.0001). Nguy cơ của sự phát triển bệnh tim mạch được tìm thấy là có ý nghĩa (34%) cao hơn trong nhóm có bệnh nha chu so với nhóm không bị bệnh nha chu (nguy cơ tương đối (RR) gộp từ 7 nghiên cứu đoàn hệ là 1.34 (KTC 95% [1.27; 1.42], p < 0.0001).

Kết luận: Kết quả từ các nghiên cứu quan sát dường như các đối tượng mắc bệnh nha chu có tỉ số odds và nguy cơ bị bệnh tim mạch nhưng  sự giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch kết hợp với điều trị nha chu cần còn được nghiên cứu. 

Người dịch: BS Hằng, khoa RHM – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)