Bệnh động mạch vành và độ dầy nội trung mạc của động mạch cảnh ở những bệnh nhân đái tháo đường týp 2 người nhật bản

Coronary Artery Disease anh Carotid Artery Intima-Media Thickness in Janpanese Type 2 Diabeitc Patients

Diabetes Care 25:1308-1312, 2002

Naomi Mitsuhachi, MD,  Naoko Takayanagi, MD , Tomio Onuma, MD, Motoe Honda, MD, Sayaka Kubo, MD,  Ryuzo Kawamori, MD

Mục đích: Nhằm khảo sát sự liên quan giữa xơ vữa động mạch cảnh, đo độ dầy nội trung mạc động mạch (IMT), và tỉ lệ mắc bệnh tim mạch ở các bệnh nhân Đái Tháo Đường týp 2.

Thiết kế nghiên cứu và phương pháp: Chúng tôi đã khảo sát mối liên quan giữa độ dầy nội trung mạc và bệnh động mạch vành (CAD) ở 40 bệnh nhân Đái Tháo Đường týp 2 và 40 đối tượng có kiểm soát . Những bệnh nhân Đái Tháo Đường có bệnh mạch vành được xác định bằng cách chụp động mạch vành được bổ sung liên tục, trong khi các đối tượng có kiểm soát được bổ sung từ những bệnh nhân Đái Tháo Đường  không bị bệnh mạch vành tại cùng Viện. Độ dầy nội trung mạc động mạch được đo cả hai động mạch cảnh bằng siêu âm B Mode.

Kết quả: Độ dầy nội trung mạc động mạch cảnh ở bệnh nhân Đái Tháo Đường lớn hơn đáng kể ở những đối tượng nghiên cứu có kiểm soát (1.27 ± 0.07 đối với 1.03 ± 0.04 mm, p<0.05). Độ dầy nội trung mạc động mạch có liên quan với bệnh mạch vành qua phân tích hồi quy  sử dụng tất cả các biến số độc lập (p=0.062). Trong khi 40 bệnh nhân có bệnh mạch vành được chia thành một nhóm 20 người có bắt cầu nối động mạch vành  (CABG) và 20 người còn lại không có bắt cầu nối động mạch vành , độ dầy nội trung mạc động mạch nhóm có bắt cầu nối động mạch vành lớn hơn đáng kể so với nhóm không có bắt cầu nối động mạch vành (1.47 ± 0.11 đối với 1.07 ± 0.07 mm, p<0.05).

Kết luận: Các kết quả này chỉ ra rằng sự hiện diện của xơ vữa động mạch cảnh hàm ý một khả năng cao liên quan đến động mạch vành ở những người Nhật không béo phì mà bị Đái Tháo Đường týp 2.

Người dịch : BS Chí Hiền, Khoa TMLH – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)