Bệnh đái tháo đường làm tăng nguy cơ bệnh lao tiến triển: một tổng quan hệ thống của 13 nghiên cứu quan sát

Diabetes mellitus increases the risk of active tuberculosis: a systematic review of 13 observational studies.

PLoS Med. 2008 Jul 15;5(7):e152. Jeon CY, Murray MB.Department of Epidemiology, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, United States of America. chjeon@hsph.harvard.edu

Tổng quan: Một số nghiên cứu cho rằng đái tháo đường làm tăng nguy cơ bệnh lao tiến triển. Sự gia tăng tần suất lưu hành của  đái tháo đường ở những vùng dịch tễ lao có thể ảnh hưởng bất lợi đến kiểm soát bệnh lao. Chúng tôi thực hiện một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát đánh giá sự liên hệ giữa  đái tháo đường và bệnh lao, để tóm tắt những chứng cớ hiện có và đánh giá chất lượng phương pháp của các nghiên cứu.

Phương pháp và tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu trên PubMed và EMBASE  nhằm xác định các nghiên cứu quan sát có hiệu chỉnh tuổi để ước tính định lượng sự liên quan giữa đái tháo đường và bệnh lao tiến triển. Tìm kiếm được 13 nghiên cứu quan sát (n = 1.786.212 người tham gia) với 17.698 trường hợp bệnh lao. Phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng biến thiên các nghiên cứu đoàn hệ cho thấy đái tháo đường có liên quan với  nguy cơ gia tăng của bệnh lao (nguy cơ tương đối RR = 3,11, 95% CI 2,27-4,26). Có tính không đồng nhất trong các nghiên cứu ca-bệnh chứng và tỷ số chênh (OR) dao động từ 1,16-7,83. Phân tích phân nhóm cho thấy ảnh hưởng ước tính  cao hơn ở các nghiên cứu ngoài Bắc Mỹ.

Kết luận: Đái tháo đường liên quan tới sự gia tăng nguy cơ bệnh lao, bất kể dân số và thiết kế nghiên cứu. Những người đái tháo đường có thể là mục tiêu cần can thiệp như một ca tiến triển và điều trị như thể lao tiềm tàng. Sự nỗ lực để chẩn đoán, phát hiện, và điều trị đái tháo đường có thể có một tác động có lợi để kiểm soát bệnh lao.

Người dịch: BS Viên, khoa Lao – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)