Bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh chung: một yếu tố dự báo nhồi máu cơ tim và đột quỵ ở người bệnh đái tháo đường týp 2

BE-DAY-LOP-NOI-TRUNG-MAC-DONG-MACH-CANH-CHUNG-MOT-YEU-TO-DU-BAO-NHOI-MAU-CO-TIM-VA-DOT-QUY-O-NGUOI-BENH-DAI-THAO-DUONG-TYP-2.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.