Bảng đoạn mồi rt-pcr của 2019ncov

CỤC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ Dịch vụ y tế công cộng
Trung tâm kiểm soát & phòng ngừa dịch bệnh (CDC)

Atlanta, GA 30333

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf)

***** TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ *****

1. Các quy trình và/hoặc thử nghiệm có nguồn gốc được dự kiến sử dụng cho mục đích giám sát và nghiên cứu virus đường hô hấp. Các quy trình và thuốc thử có nguồn gốc từ chúng có thể không được sử dụng trực tiếp trong các đối tượng của con người. Người nhận đồng ý sử dụng các quy trình và/hoặc thuốc thử phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành

2. Các quy trình và thử nghiệm có nguồn gốc được dành cho mục đích giám sát và đánh giá sức khỏe cộng đồng. CDC không hỗ trợ việc sử dụng thử nghiệm và bản dự thảo này cho mục đích thương mại. Các thỏa thuận cấp phép không có kết luận cho việc sử dụng dự thảo này trong phát triển sản phẩm thương mại (có thể xem từ tài liệu thuộc Chính phủ Hoa Kỳ). Vui lòng liên hệ Văn phòng chuyển giao công nghệ (TTO), Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và Phòng ngừa (CDC), nếu thông tin mong muốn liên quan đến tình trạng hiện tại của sáng chế hoặc cách thức để cấp phép cho các quy trình này và/hoặc thử nghiệm và/hoặc bằng sáng chế kèm theo các quy trình và/hoặc thử nghiệm này.

3. Người nhận có thể công nhận nguồn gốc của các quy trình và/hoặc thuốc thử trong bất kỳ bài thuyết trình bằng miệng nào hoặc các ấn phẩm bằng văn bản liên quan đến dự án nghiên cứu bằng cách tham khảo Hướng dẫn Phòng bệnh do virus, Trung tâm quốc gia về tiêm chủng và bệnh hô hấp, Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (Atlanta, GA, Hoa Kỳ).

4. Các quy trình và/hoặc thử nghiệm này thể hiện sự đầu tư đáng kể từ phía CDC. Bản dự thảo chỉ cung cấp cho người nhận đã đăng ký với CDC. Do đó, Tổ chức này đồng ý rằng điều tra viên nhận viện trợ sẽ giữ quyền kiểm soát các tài liệu này và đồng ý thêm điều tra viên nhận viện trợ sẽ không chuyển các thủ tục và/hoặc thuốc thử này cho người khác dưới sự giám sát trực tiếp của cô ấy (anh ấy). Người nhận viện trợ sẽ giới thiệu bất kỳ yêu cầu cho các quy trình và/hoặc thử nghiệm cho CDC để đảm bảo họ nhận được (các) phiên bản mới nhất của các bản dự thảo và thử nghiệm.

5. Bất kỳ tài liệu nào được cung cấp theo thỏa thuận này được hiểu là thử nghiệm về bản chất và có thể có đặc tính nguy hiểm. NGƯỜI CUNG CẤP KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN VÀ MỞ RỘNG SỰ ĐẢM BẢO CỦA BẤT CỨ LOẠI NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. KHÔNG CÓ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO ĐẢM BẢO SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH THAM GIA, HOẶC ĐÓ LÀ VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN THƯƠNG MẠI, VÀ QUYỀN SỞ HỮU KHÁC. Trừ khi bị pháp luật cấm, người nhận giả định tất cả trách nhiệm đối với các khiếu nại về thiệt hại đối với bên thứ ba có thể phát sinh từ việc sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý các thử nghiệm và bản dự thảo ngoại trừ, trong phạm vi được pháp luật cho phép, CDC, với tư cách là nhà cung cấp, phải chịu trách nhiệm với người nhận khi thiệt hại gây ra do sơ suất ngẫu nhiên hoặc hành vi sai trái cố ý của CDC.

6. An toàn sinh học: Ủy ban an toàn sinh học từ người nhận sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của nghiên cứu Dự án và Dự án nghiên cứu sẽ được thực hiện theo các quy tắc quốc gia và quy định để xử lý các quy trình và / hoặc thử nghiệm

7. Người nhận đồng ý không yêu cầu, suy luận hoặc ngụ ý chứng thực CDC của Dự án nghiên cứu, tổ chức hoặc nhân viên thực hiện Dự án nghiên cứu hoặc bất kỳ sản phẩm có kết quả nào.

Bảng rRT-PCR thời gian thực

của chủng mới virus corona 2019 (2019-nCoV)

Đoạn mồi và bảng dò

Phân loại nhóm bệnh nhiễm siêu vi

Bảng rRT-PCR thời gian thực của chủng mới virus corona 2019 (2019-nCoV)
Tên Mô tả Trình tự Oligonucleotide (5’>3’) Phòng xét nghiệm Đoạn điều khiển
2019-nCoV_N1-F 2019-nCoV_N1

Đoạn mồi phía trước

5’-GAC CCC AAA ATC AGC GAA AT-3’ Không rõ 20 µM
2019-nCoV_N1-R 2019-nCoV_N1

Đoạn mồi đảo ngược

5’-TCT GGT TAC TGC CAG TTG AAT CTG-3’ Không rõ 20 µM
2019-nCoV_N1-P 2019-nCoV_N1

Thăm dò

5’-FAM-ACC CCG CAT TAC GTT TGG TGG ACC-BHQ1-3’ FAM, BHQ-1 5 µM
2019-nCoV_N2-F 2019-nCoV_N2

Đoạn mồi phía trước

5’-TTA CAA ACA TTG GCC GCA AA-3’ Không rõ 20 µM
2019-nCoV_N2-R 2019-nCoV_N2

Đoạn mồi đảo ngược

5’-GCG CGA CAT TCC GAA GAA-3’ Không rõ 20 µM
2019-nCoV_N2-P 2019-nCoV_N2

Thăm dò

5’-FAM-ACA ATT TGC CCC CAG CGC TTC AG-BHQ1-3’ FAM, BHQ-1 5 µM
2019-nCoV_N3-F 2019-nCoV_N3

Đoạn mồi đảo ngược

5’-GGG AGC CTT GAA TAC ACC AAA A-3’ Không rõ 20 µM
2019-nCoV_N3-R 2019-nCoV_N3

Đoạn mồi đảo ngược

5’-TGT AGC ACG ATT GCA GCA TTG-3’ Không rõ 20 µM
2019-nCoV_N3-P 2019-nCoV_N3

Thăm dò

5’-FAM-AYC ACA TTG GCA CCC GCA ATC CTG-BHQ1-3’ FAM, BHQ-1 5 µM
RP-F RNAse P Đoạn mồi phía trước 5’-AGA TTT GGA CCT GCG AGC G-3’ Không rõ 20 µM
RP-R RNAse P Đoạn mồi đảo ngược 5’-GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT-3’ Không rõ 20 µM
RP-P RNAse P

Thăm dò

5’-FAM – TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG – BHQ-1-3’ FAM, BHQ-1 5 µM

(1) Bảng dò TaqMan được nghiên cứu từ đoạn 5’ cuối của phân tử 6- carboxyfluoreseinn (FAM) với chất khử, Black Hole Quencher (BHQ-1) (Biosearch Technologies, Inc, Novato, CA) tại đoạn cuối 3’. Ghi chú: Trình tự Oligonucleotide 2019-Novel Coronavirus có nhiều đổi mới.

Lược dịch: Bs. Lê Đoàn Bảo Trân – CLB Anh Văn BVAG.

Hiệu đính: Bs. CK2. Lâm Võ Hùng

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)