Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 9: hiệu quả của phác đồ 4 thuốc đồng thời và phác đồ trình tự trong tiệt trừ helicobactr pylori tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bài 9: hiệu quả của phác đồ 4 thuốc đồng thời và phác đồ trình tự trong tiệt trừ helicobactr pylori tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

BAI_9._HELICOBACTER__BS_LAM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.