Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 7: rối loạn chức năng vòi nhĩ trong viêm tai giữa mạn thủng nhĩ

Bài 7: rối loạn chức năng vòi nhĩ trong viêm tai giữa mạn thủng nhĩ

BAI_7._ROI_LOAN_CHUC_NANG_VOI_NHI_BVTMMH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.