Bài 6: đánh giá hiệu quả và an toàn của thuốc lisonorm® phối hợp cố định chứa 10mg lisinopril và 5mg amlodipine bệnh nhân tăng huyết áp tại An Giang

BAI_6._DANH_GIA_HIEU_QUA_VA_AN_TOAN_CUA_THUOC_LISONORM_TREN_BN_THA_TAI_AN_GIANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.