Bài 5: đánh giá kết quả điều trị kháng sinh dự phòng trong mổ thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

BAI5-DANH-GIA-KET-QUA-DIEU-TRI-KHANG-SINH-DU-PHONG-TRONG-MO-THOAT-VI-BEN-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.