Bài 5: đánh giá hiệu quả điều trị gãy xương hàm dưới bằng phương pháp kết hợp xương bằng nẹp vít nhỏ

BAI_5._GAY_XUONG_HAM_BS_TIEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.