Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 4: hiệu quả giảm đau sau mổ của gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật vùng bụng tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bài 4: hiệu quả giảm đau sau mổ của gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật vùng bụng tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

BAI_4._HIEU_QUA_GIAM_DAU_SAU_MO_CUA_GAY_TE_NGOAI_MANG_CUNG_TRONG_PT_VUNG_BUNG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *