Bài 3: giá trị tiên lượng của độ bảo hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

BAI3-GIA-TRI-TIEN-LUONG-CUA-DO-BAO-HOA-OXY-MAU-TINH-MACH-TRUNG-TAM-TREN-BN-SOC-NHIEM-KHUAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.