Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 22: nhận xét 17 trường hợp ung thư màng phổi

Bài 22: nhận xét 17 trường hợp ung thư màng phổi

BAI22-NHAN-XET-17-TRUONG-HOP-UNG-THU-MANG-PHOI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.