Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 20: sự tương quan giữa nội soi mũi xoang và ct scan trong viêm mũi xoang mạn

Bài 20: sự tương quan giữa nội soi mũi xoang và ct scan trong viêm mũi xoang mạn

BAI20-SU-TUONG-QUAN-GIUA-NOI-SOI-MUI-XOANG-VA-CT-SCAN-TRONG-VIEM-MUI-XOANG-MAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *