Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 2: đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần điều trị gãy cổ xương đùi bằng chỏm lưỡng cực tại bệnh viện an giang

Bài 2: đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần điều trị gãy cổ xương đùi bằng chỏm lưỡng cực tại bệnh viện an giang

BAI_2._KET_QUA_PT_THAY_KHOP_HANG_BAN_PHAN_DIEU_TRI_GAY_CO_XUONG_DUI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *